Rruga e Paqes Vjenë – Mirë se erdhe

Paqja ngelet një nga dëshirat më të mëdha të njeriut. Për shkak të saj ai bën luftëra, nuk le gjë pa ndërrmarë për pak … paqe.
Po paqja me Perëndinë, krijuesin e vet?
Ndërmjet tij dhe Krijuesit nuk ka paqe, që në momentin që njeriu vendosi të jetojë pa të. Jezusi është “Rruga e Paqes”.
Pa të nuk mund të ketë paqe të vërtetë midis njeriut dhe Perëndisë!
Po ti? A ke paqe me Perëndinë?
Nëse do të dish më shumë, jemi më shumë se të lumtur të të mirëpresim në takimet tona!

Mos ngurro!

  • Shqipja është gjuha jonë
  • Besojmë në Krishtin
  • Këndojmë dhe lexojmë biblën në shqip

Fjalët e ditës


e premte 07 Gusht

Zoti do të ngushëllojë akoma Sionin. Zakaria 1:17

Ai i cili na ka çliruar dhe na çliron nga një vdekje kaq e madhe, dhe tek i cili ne shpresojmë se do të na çlirojë edhe më. 2 Korintasve 1:10

© Kisha Luterane e Moraviane, Shqipëri dhe Fondacioni "Kontribut per Edukim"