Rruga e Paqes Vjenë – Mirë se erdhe

Paqja ngelet një nga dëshirat më të mëdha të njeriut. Për shkak të saj ai bën luftëra, nuk le gjë pa ndërrmarë për pak … paqe.
Po paqja me Perëndinë, krijuesin e vet?
Ndërmjet tij dhe Krijuesit nuk ka paqe, që në momentin që njeriu vendosi të jetojë pa të. Jezusi është “Rruga e Paqes”.
Pa të nuk mund të ketë paqe të vërtetë midis njeriut dhe Perëndisë!
Po ti? A ke paqe me Perëndinë?
Nëse do të dish më shumë, jemi më shumë se të lumtur të të mirëpresim në takimet tona!

Mos ngurro!

  • Shqipja është gjuha jonë
  • Besojmë në Krishtin
  • Këndojmë dhe lexojmë biblën në shqip

Fjalët e ditës


e premte 05 Qershor

Lotët e mia janë bërë ushqimi im ditë e natë, ndërsa më thonë vazhdimisht: "Ku është Perëndia yt?" Psalmet 42:3

Zoti thotë: ''Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi''. 2 Korintasve 12:9

© Kisha Luterane e Moraviane, Shqipëri dhe Fondacioni "Kontribut per Edukim"