Getty Images
Getty Images
Përgjithshme

Inteligjenca Artificiale dhe Bibla

Inteligjenca artificiale (IA) është aftësia e një kompjuteri dixhital ose roboti të kontrolluar nga kompjuteri për të kryer detyra që lidhen zakonisht me qënie inteligjente ose njerëz. IA fillimisht u prezantua në fillim të Shekulli të 20 përmes filmave fantastiko-shkencorë, e ndjekur me punë të vërtetë shkencore për të ndërtuar makineri që marrin vendime më […]