Kontakti

Je mëse i/e mirëpritur!

Për te ditur se kur janë takimet na kontaktoni me email (  info@rrugaepaqesvjene.at ), telefon ( 0699 19257978)
ose përdorni formularin e mëposhtëm: