Fjalët e Ditës


e shtunë 04 Prill

Sepse do të thonë kombet: "Ku është tani Perëndia i tyre?" Por Perëndia ynë është në qiejtë dhe bën tërë atë që i pëlqejnë. Psalmet 115:2-3

Në fakt cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij që nga krijimi i botës, shihen qartë, me qëllim që ata të jenë të pafalshëm. Romakëve 1:20

© Kisha Luterane e Moraviane, Shqipëri dhe Fondacioni "Kontribut per Edukim"