Fjalët e Ditës


e premte 28 Shkurt

Perëndia im, Perëndia im, pse më ke braktisur? Pse më rri kaq larg dhe nuk vjen të më çlirosh, duke dëgjuar fjalët e ofshamës sime? Psalmet 22:1

Por, ndërsa Pjetrin e ruanin në burg, nga ana e kishës bënin lutje të vazhdueshme te Perëndia për të. Veprat e Apostujve 12:5

© Kisha Luterane e Moraviane, Shqipëri dhe Fondacioni "Kontribut per Edukim"